PERSONUPPGIFTSPOLICY – Östersunds kakelugnsmakeri & vedugsnfabrik AB

Inledning

Denna policy skapades av och för Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik för behandling av personuppgifter till våra kunder. ”Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik AB” är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift.

 

Syfte och mål

Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik säkerställer att kunders och samarbetspartners personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.

 

Ändamål

Informationssyfte

Kunna tillhandahålla information om våra produkter och tjänster på det sätt som kunden önskar.

Kunder

Kunna tillhandahålla service av produkt som omfattas av serviceavtal och skicka nödvändig information, t ex serviceprotokoll och faktura på det sätt som kunden önskar utefter på förhand specificerade valmöjligheter, t ex papper via post eller pdf via epost. Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik behöver också lagra aktuellt telefonnummer då serviceutföraren behöver komma i kontakt med kunden inför eller i samband med service.

Kunna tillhandahålla relevant information gällande köp av produkt som t ex offert, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura. Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik behöver i vissa fall även hantera ritningar, ansökningshandlingar enligt aktuell kommuns direktiv innehållande personuppgifter. Dessa sparas under projektets gång och avpersonifieras sedan och sparas i händelse av att det kan vara intressant i längre perspektiv angående information gällande installationen. Om det inte har ett framtida kunskapsbanksintresse så raderas den information som innehåller personuppgifter senast ett år efter avslutad affärsrelation.

Vi spar fastighetsägarens kontaktuppgifter under produktens förväntade livslängd i syfte att kunna tillhandahålla information av betydelse för ägaren av produkten.

Samtycke

Informationssyfte

I kontakt med Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik, i syfte att få information och erbjudanden gällande våra gällande produkter och tjänster, godkänner ni att Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik  hanterar och sparar de personuppgifter som lämnats av kontaktande person i någon av de forum vi tillhandahåller.

Kunder

Vid tecknande av serviceavtal med Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik godkänner kunden att vi hanterar och sparar de personuppgifter som av kunden lämnats i avtalet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid köp av produkter och/eller tjänster från Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik godkänner kunden att vi hanterar och sparar de personuppgifter som av kunden lämnats i samband med köpet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Lämna uppgifter till tredje part

Kunder

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Information som finns i fakturor lämnas till kontrakterad redovisnings-/revisionsbyrå. I de fall information om ROT-avdrag finns lämnas det också till Skatteverket. Register finns i separata molnbaserade servers. Inga uppgifter säljs eller på annat sätt används i annat syfte än att kunna tillhandahålla service och tjänster enligt avtal.

Ändring och utdrag ur register

Kunden är välkommen att när som helst kontakta Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik för att ändra uppgifter som vi har registrerat.

Radering

Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik raderar inaktuella personuppgifter, det som inte genererat en affär, senast efter 6 år.

Personuppgifter som rör fakturor sparas enligt bokföringslagen.

Frågor

Frågor gällande Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik hantering av personuppgifter välkomnas via mail eller telefon. Aktuella kontaktuppgifter finns på www.vedugnar.se

 

Policy antagen 2018-03-26